Sammendrag av dataoppbevaring

Dette sammendraget viser standardkategorier og formål for å beholde brukerdata. Enkelte områder mer spesifikke kategorier og formål enn de som er oppført her.

Portal

Kategori

Identification data

Formål

Student Administration
Oppbevaringsperiode
1 år
Rettslig grunnlag
Rettslig forpliktelse (GDPR Art 6.1(c)) Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som kontrolleren skal oppfylle

Brukere

Kategori

Identification data

Formål

Student Administration
Oppbevaringsperiode
1 år
Rettslig grunnlag
Rettslig forpliktelse (GDPR Art 6.1(c)) Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som kontrolleren skal oppfylle

Kurskategorier

Kategori

Identification data

Formål

Student Administration
Oppbevaringsperiode
1 år
Rettslig grunnlag
Rettslig forpliktelse (GDPR Art 6.1(c)) Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som kontrolleren skal oppfylle

Kurs

Kategori

Identification data

Formål

Student Administration
Oppbevaringsperiode
1 år
Rettslig grunnlag
Rettslig forpliktelse (GDPR Art 6.1(c)) Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som kontrolleren skal oppfylle

Aktivitetsmoduler

Kategori

Identification data

Formål

Student Administration
Oppbevaringsperiode
1 år
Rettslig grunnlag
Rettslig forpliktelse (GDPR Art 6.1(c)) Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som kontrolleren skal oppfylle

Blokker

Kategori

Identification data

Formål

Student Administration
Oppbevaringsperiode
1 år
Rettslig grunnlag
Rettslig forpliktelse (GDPR Art 6.1(c)) Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som kontrolleren skal oppfylle